Không giảm án cho bị cáo gọi người đến 'xử' hàng xóm
Bị cáo tại phiên xử phúc thẩm. Ảnh: H.Y