Hắc Kim Phong Bạo Full 30 Tập – Thuyết Minh

Hắc Kim Phong Bạo Full 30 Tập – Thuyết Minh

  • Diễn viên: Lâm Phong, Châu Tú Na, Huỳnh Hạo Nhiên, Lý Xán Sâm, ..

Dựa trên vụ án có thật ở Hồng Kông, phim lột tả chân thật cuộc chiến nhiều cam go giữa thành viên tổ trọng án với tội phạm tham nhũng rửa tiền

Tập 01

Tập 02

Tập 03

Tập 04

Tập 05

Tập 06

Tập 07

Tập 08

Tập 09

Tập 10

Tập 11

Tập 12

Tập 13

Tập 14

Tập 15

Tập 16

Tập 17

Tập 18

Tập 19

Tập 20

Tập 21

Tập 22

Tập 23

Tập 24

Tập 25

Tập 26

Tập 27

Tập 28

Tập 29

Tập 30 – end

0/5 (0 Reviews)

Gợi Ý Phim Hay: