Xưa Kia Có Ngói Lưu Ly Full 34 Tập – Thuyết Minh

Xưa Kia Có Ngói Lưu Ly Full 34 Tập – Thuyết Minh

  • Diễn viên: Trần Ngọc Kỳ, Lâm Nhất, Yến Tử Đông

Ba người bạn thân thiết cùng lớn bên bờ tường đỏ của Tử Cấm Thành với nhiều hoài bão, ước mơ. Cặp diễn viên của Lâm Nhất vàTrần Ngọc Kỳ bùng nổ.

Tập 01

Tập 02

Tập 03

Tập 04

Tập 05

Tập 06

Tập 07

Tập 08

Tập 09

Tập 10

Tập 11

Tập 12

Tập 13

Tập 14

Tập 15

Tập 16

Tập 17

Tập 18

Tập 19

Tập 20

Tập 21

Tập 22

Tập 23

Tập 24

Tập 25

Tập 26

Tập 27

Tập 28

Tập 29

Tập 30

Tập 31

Tập 32

Tập 33

Tập 34 -End

0/5 (0 Reviews)

Gợi Ý Phim Hay: