Bạch Xà 2- Thanh Xà Kiếp Khởi – White Snake 2- Green Snake [Thuyết Minh]

Bạch Xà 2- Thanh Xà Kiếp Khởi – White Snake 2- Green Snake [Thuyết Minh]

 

Bạch Xà 2: Thanh Xà kiếp khởi tiếp nối mạch truyện của phần 1. Rắn tinh Tiểu Bạch đã bị pháp sư Pháp Hải nhốt vào Lôi Phong tháp. Tiểu Thanh vì xả thân cứu chị đã bị đánh vào cõi Atula, đến cảnh giới Niết Bàn vô ngã vô sắc.

0/5 (0 Reviews)

Gợi Ý Phim Hay: