Đôi khi các thuật ngữ kỹ thuật có thể làm cho máy ảnh DSLR có vẻ quá phức tạp. Dưới đây là infographic sẽ giúp ích cho bạn hiểu cơ bản về những điều này. Được biên soạn bởi Web Nhiếp Ảnh, hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn.

Các kỹ thuật và thuật ngữ trong máy ảnh DSLR