Mộng Hoa Lục – Full 40 tập| Lưu Diệc Phi & Trần Hiểu

Triệu Phán Nhi, chủ quán trà ở Tiền Đường nhận được tin vui vị hôn phu của nàng – Âu Dương Húc đã đậu thám hoa ở kinh thành, nhưng kết quả là hắn đã bỏ rơi nàng. Không muốn chấp nhận số phận, nàng thề phải tới kinh thành đòi lại công bằng. Trên đường tới kinh thành, nàng đã cứu tỷ muội tốt của mình là Tống Dẫn Chương vì tin người bội bạc rồi cưới xin nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh bị ngược đãi, đồng thời nàng cũng cứu giúp Tôn Tam Nương, người nhảy sông tự vẫn vì cuộc sống hôn nhân bất hạnh. Khi Âu Dương Húc biết được tin Triệu Phán Nhi đã đến kinh thành, tìm được nơi ở của hắn, hắn liền tìm đủ cách để đuổi nàng ra khỏi Đông Kinh. Triệu Phán Nhi, Tống Dẫn Chương và Tôn Tam Nương đã quyết định ở lại Đông Kinh, dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm sống. Trải qua muôn vàn khó khăn, gặp đủ mọi trắc trở, cuối cùng thì ba tỷ muội cũng phát triển từ một quán trà trở thành một tửu lâu lớn nhất tại Đông Kinh. Sau khi trải qua muôn vàn trắc trở, Triệu Phán Nhi đã dần nhìn thoáng hơn về mọi việc trong cuộc sống, cũng thôi không ôm hận mãi với Âu Dương Húc, đồng thời cũng mở ra một cánh cửa mới về quyền bình đẳng cho những người phụ nữ có địa vị thấp kém trong xã hội cũ.

Tập 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.