Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài 2007 HD Full 41 Tập | Thuyết Minh

Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài 2007 HD Full 41 Tập | Thuyết Minh

Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài là một bộ phim truyền hình lãng mạn, cổ trang của Trung Quốc 2007 do hãng Guangzhou Broadcasting Network sản xuất, dựa truyền thuyết cổ Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài của Trung Quốc. Phim có sự tham gia của Hà Nhuận Đông vai Lương Sơn Bá và Đổng Khiết vai Chúc Anh Đài.

Tập 02

Tập 03

Tập 04

Tập 05

Tập 06

Tập 07

Tập 08

Tập 09

Tập 10

Tập 11

Tập 12

Tập 13

Tập 14

Tập 15

Tập 16

Tập 17

Tập 18

Tập 19

Tập 20

Tập 21

Tập 22

Tập 23

Tập 24

Tập 25

Tập 26

Tập 27

Tập 28

Tập 29

Tập 30

Tập 31

Tập 32

Tập 33

Tập 34

Tập 35

Tập 36

Tập 37

Tập 38

Tập 39

Tập 40

Tập 41

Tập 02

Tập 03

Tập 04

Tập 05

Tập 06

Tập 07

Tập 08

Tập 09

Tập 10

Tập 11

Tập 12

Tập 13

Tập 14

Tập 15

Tập 16

Tập 17

Tập 18

Tập 19

Tập 20

Tập 21

Tập 22

Tập 23

Tập 24

Tập 25

Tập 26

Tập 27

Tập 28

Tập 29

Tập 30

Tập 31

Tập 32

Tập 33

Tập 34

Tập 35

Tập 36

Tập 37

Tập 38

Tập 39

Tập 40

Tập 41

0/5 (0 Reviews)