Truyền Thuyết Về Lữ Bố | Phim Võ Thuật

Bộ phim nói về một vị tướng mạnh nhất trong thời kỳ Tam Quốc – Lữ Bố, trong phim là những câu chuyện thần thoại về ông cùng chuyện tình đẹo với Điêu Thuyền….

0/5 (0 Reviews)