Tích Tước 2 | Phim Hoạt Hình, Phim Thần Thoại

Một đứa trẻ mồ côi trở thành đệ tử của một phù thủy quyền năng và bị lôi kéo vào một cuộc xung đột lớn hơn giữa giới tinh hoa phép thuật trên thế giới.

0/5 (0 Reviews)