Quần Long Hí Phụng | Phim Hài, Phim Võ Thuật – Hồng Kim Bảo

Một bộ phim võ thuật hài hước với sự tham gia của rất nhiều tông sư trong làng phim võ thuật Hongkong như: Hồng Kim Bảo, Lưu Gia Lương, Nguyên Khuê.

0/5 (0 Reviews)