Hoàng Phi Hồng 3 | Phim Võ Thuật – Lý Liên Kiệt

Hoàng Phi Hồng theo dì Yee và Fu đến Peking thăm cha của mình. Và tại đây, để dạy cho bọn cường hào ác bá một trận nhớ đời, anh đã tham gia vào lễ hội múa lân với những màn võ thuật đẹp mắt.

0/5 (0 Reviews)