Cấm Địa Cương Thi 1990 | Kinh Dị Hồng Kong

Ngô Quân Như, Diệp Tử My, Nguyên Khuê.