Bằng Chứng Thép tập Full 25 Tập | tiếng Việt | Âu Dương Chấn Hoa

  tập Full 25 Tập | tiếng Việt | Âu Dương Chấn Hoa

Diễn viên: Âu Dương Chấn Hoa | Lâm Văn Long | Cung Gia Hân | Mông Gia Tuệ | Tào Vĩnh Liêm | Quách Thiếu Vân | Trần Chỉ Thanh | Dương Tú Huệ

✨Nội dung phim: Bộ phim xoay quanh những vụ án hóc búa, oái ăm và những lần phá án hấp dẫn của bộ ba pháp y, pháp chứng và cảnh sát. Đứng sau những lần phá án thành công của bộ cảnh sát không thể không nhắc đến những chứng cứ không biết nói dối do 2 tổ pháp y và pháp chứng ngày đêm tìm tòi, nghiên cứu. Trong…….

Tập 01

Tập 02

Tập 03

Tập 04

Tập 05

Tập 06

Tập 07

Tập 08

Tập 09

Tập 10

Tập 11

Tập 12

Tập 13

Tập 14

Tập 15

Tập 16

Tập 17

Tập 18

Tập 19

Tập 20

Tập 21

Tập 22

Tập 23

Tập 24

Tập 25 – End

Tập 02

Tập 03

Tập 04

Tập 05

Tập 06

Tập 07

Tập 08

Tập 09

Tập 10

Tập 11

Tập 12

Tập 13

Tập 14

Tập 15

Tập 16

Tập 17

Tập 18

Tập 19

Tập 20

Tập 21

Tập 22

Tập 23

Tập 24

Tập 25 – End

0/5 (0 Reviews)