Trao tiền bồi thường oan cho 6 người trong 1 gia đình
Cụ Võ Thị Thương nhận tiền bồi thường oan sai. Ảnh: CTV