Tòa triệu tập điều tra viên, kiểm sát viên đến phiên xử
Bị cáo Ngô Minh Chiến. Ảnh: HY

Tòa triệu tập điều tra viên, kiểm sát viên đến phiên xử
HĐXX phiên toà ngày 6-10. Ảnh: H.Y