Nhiếp Ảnh - Du Lịch

Tìm hiểu về các chế độ phơi sáng tự động (Av, Tv & P) trong máy ảnh DSLR

Có ba chế độ trên máy ảnh DSLR của Canon tự động tính toán phơi sáng thích hợp: chế độ Aperture-priority AE (Av), Shutter-priority AE (Tv), và Program AE (P). Máy ảnh sẽ tính toán giá trị tối ưu bằng cách sử dụng một thuật toán được kiểm soát cấp cao để tạo ra sự hỗ trợ đáng tin cậy để có ảnh đẹp. (Người trình bày: Ryosuke Takahashi)

Tìm hiểu về các chế độ phơi sáng tự động (Av, Tv & P) trong máy ảnh DSLR

Các Chế Độ Aperture-/Shutter-priority AE & Chế Độ AE Lập Trình Hoàn Toàn Tự Động

Chế độ phơi sáng tự động được thiết kế sao cho tốc độ cửa trập và giá trị khẩu độ được máy ảnh tự động quyết định để có được phơi sáng tối ưu. Ở chế độ ‘Shutter-priority AE’ và ‘Aperture-priority AE,’ nhiếp ảnh gia cài đặt một trong hai giá trị tốc độ cửa trập và khẩu độ, để máy ảnh quyết định giá trị còn lại.

Ở chế độ Program AE, máy ảnh sử dụng một thuật toán được kiểm soát cao hơn để tính toán và quyết định cả tốc độ cửa trập lẫn giá trị khẩu độ. Chế độ đa phơi sáng tự động cung cấp các tính năng khác nhau để hỗ trợ nhiều phong cách chụp.

Ví dụ như, ở chế độ Aperture-priority AE, nhiếp ảnh gia có thể chọn một giá trị khẩu độ cho phép kiểm soát hiệu ứng nhòe nền sau trong ảnh.

Ngược lại, chế độ Shutter-priority AE cho nhiếp ảnh gia có khả năng kiểm soát cách mình muốn chụp các đối tượng chuyển động. Khẩu độ và cửa trập không chỉ đóng vai trò như những chiếc van để điều chỉnh lượng ánh sáng tới đi vào máy ảnh, chúng còn có tác động đối với kết quả chung của ảnh.

Các Loại Chế Độ AE

Chế độ [Av] Aperture-priority AE

Tìm hiểu về các chế độ phơi sáng tự động (Av, Tv & P) trong máy ảnh DSLR

Nhiếp ảnh gia cài đặt giá trị khẩu độ và máy ảnh quyết định tốc độ cửa trập. Lý tưởng để chụp các đối tượng có chuyển động tối thiểu.

Thích hợp cho:

  • Chân dung
  • Phong cảnh

Chế độ [Tv] Shutter-priority AE

Tìm hiểu về các chế độ phơi sáng tự động (Av, Tv & P) trong máy ảnh DSLR

Nhiếp ảnh gia cài đặt tốc độ cửa trập và máy ảnh quyết định giá trị khẩu độ. Lý tưởng để biểu đạt chuyển động.

Thích hợp cho:

  • Thể thao
  • Động vật

Chế độ [P] Program AE

Tìm hiểu về các chế độ phơi sáng tự động (Av, Tv & P) trong máy ảnh DSLR

Ở chế độ này, máy ảnh tự động quyết định cả tốc độ cửa trập lẫn giá trị khẩu độ. Độ sáng của đối tượng và loại ống kính cũng được cân nhắc.

Thích hợp cho:

  • Chụp ảnh nhanh
  • Ảnh kỷ niệm

Chọn và vận hành các chế độ AE

Tìm hiểu về các chế độ phơi sáng tự động (Av, Tv & P) trong máy ảnh DSLR

(1) Chọn một chế độ dùng Bánh Xe Điều Chỉnh Chế Độ

Chọn một chế độ dùng Bánh Xe Điều Chỉnh Chế Độ một cách đơn giản bằng cách điều chỉnh chỉ báo với ‘Av,’ ‘Tv,’ hoặc ‘P.’

Tìm hiểu về các chế độ phơi sáng tự động (Av, Tv & P) trong máy ảnh DSLR

(2) Xoay Bánh Xe Điều Chỉnh Chế Độ để điều chỉnh thiết lập

Ở chế độ Av hoặc Tv, điều chỉnh lần lượt giá trị khẩu độ hoặc tốc độ cửa trập dùng Bánh Xe Chính.

Tìm hiểu về các chế độ phơi sáng tự động (Av, Tv & P) trong máy ảnh DSLR

Hiển thị trên màn hình LCD.

Chế độ đã chọn được hiển thị trên màn hình LCD ở khu vực được cho biết bằng khung hình màu đỏ.

 Nguồn: canon-asia.com
0/5 (0 Reviews)

Bài viết mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button