Luật Dân Sự

Quy định mới về kiểm sát áp dụng biện pháp xử lý hành chính

VKSND Tối cao vừa có công văn gửi viện trưởng VKSND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc xem xét, quyết định (QĐ) áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND.

Theo đó, viện trưởng VKSND Tối cao đã ban hành QĐ số 345 về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc xem xét, QĐ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND thay thế QĐ số 39/2015 của viện trưởng VKSND Tối cao. QĐ số 345 có hiệu lực từ ngày 22-9 tới.

Theo QĐ số 345, nhiệm vụ kiểm sát việc xem xét, QĐ áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại TAND được giao cho các đơn vị cụ thể.

Quy định mới về kiểm sát áp dụng biện pháp xử lý hành chính
VKSND TP.HCM trong một lần kiểm sát việc tạm giam và thi hành án phạt tù tại trại tạm giam Bố Lá năm 2019. Ảnh: VKSND TP.HCM

Một là đơn vị kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. VKSND các cấp thực hiện nhiệm vụ tham gia phiên họp và kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét, QĐ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính của TAND cùng cấp từ khi tòa án thụ lý đến khi các QĐ của tòa án có hiệu lực.

Hai là đơn vị kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. VKSND các cấp thực hiện nhiệm vụ tham gia phiên họp và kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét, QĐ hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại của tòa án cùng cấp.

Ba là đơn vị kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. VKSND các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại đối với hành vi của người có thẩm quyền của tòa án cùng cấp trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Ngoài ra, theo công văn còn có nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Vụ 10 – VKSND Tối cao là đơn vị đầu mối có trách nhiệm chủ trì, theo dõi, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, định kỳ báo cáo viện trưởng VKSND Tối cao kết quả thực hiện Pháp lệnh số 09/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong toàn ngành.

Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND Tối cao, viện trưởng VKSND tỉnh, TP trực thuộc trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

VKSND Tối cao đề nghị viện trưởng VKSND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương khai thác QĐ số 345 trên, kết hợp với QĐ số 299 ngày 19-8-2020 (về việc ban hành quy chế công tác kiểm sát việc xem xét, QĐ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND) và các văn bản có liên quan khác để triển khai thực hiện nghiêm túc trong đơn vị và các VKSND cấp huyện trực thuộc.

Bài viết mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button