Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử – Full 30 Tập | Thuyết Minh | Triệu Lộ Tư

Diễn viên:

• Triệu Lộ Tư vai Tang Kỳ

• Từ Khai Sính vai Yến Vân Chi

• Diễn viên khác: Nhậm Hào, Trương Nguyệt, Ngao Thuỵ Bằng,…

Tóm tắt nội dung: Phim kể về chuyện con gái duy nhất của đại tư mã Tang công là Tang Kỳ bị người khác gài vào một vụ cá cược, phải khiến đệ nhất công tử Đại Yên, Yến Vân Chi nhận túi thơm của mình và nhận lời mời đi ngắm đèn vào tết Nguyên Tiêu, bằng không thì phải thay ca kỹ nổi tiếng đàn hát vào hội hoa đăng. Ban đầu Tang Kỳ cho rằng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nàng đến Yến phủ thăm hỏi mấy lần đều bị chặn ngoài cửa. Biết Yến Vân Chi dạy học ở Quốc Tử Giám, để thắng ván cược, nàng quyết định vào Quốc Tử Giám tìm gặp chàng. Sau bảy lần Tang công không ngại xấu hổ, khóc lóc thảm thương đưa ra yêu cầu cho con gái duy nhất vào Quốc Tử Giám học tập, hoàng đế chỉ đành đồng ý. Cứ như vậy, Tang Kỳ vào Quốc Tử Giám, trở thành đồng môn với thanh mai trúc mã Trác Văn Viễn và các công tử thiếu niên quyền quý, cũng trở thành nữ đệ tử duy nhất trong lịch sử Quốc Tử Giám.

Tập 02

Tập 03

Tập 04

Tập 05

Tập 06

Tập 07

Tập 08

Tập 09

Tập 10

Tập 11

Tập 12

Tập 13

Tập 14

Tập 15

Tập 16

Tập 17

Tập 18

Tập 19

Tập 20

Tập 21

Tập 22

Tập 23

Tập 24

Tập 25

Tập 26

Tập 27

Tập 28

Tập 29

Tập 30

Tập 02

Tập 03

Tập 04

Tập 05

Tập 06

Tập 07

Tập 08

Tập 09

Tập 10

Tập 11

Tập 12

Tập 13

Tập 14

Tập 15

Tập 16

Tập 17

Tập 18

Tập 19

Tập 20

Tập 21

Tập 22

Tập 23

Tập 24

Tập 25

Tập 26

Tập 27

Tập 28

Tập 29

Tập 30