Nhân sự mới của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng Vụ 10. Ảnh: VKSND Tối cao