Đây là video 3 phút của nhiếp ảnh gia Francisco Hernandez cho thấy những tấm khuếch tán khác biệt có thể làm cho bức chân dung ngoài trời. Có cả ưu và nhược điểm của Hard và Soft Light.

Hard vs Soft Light: Xem xét sự ảnh hưởng của hai hiệu ứng này