Bạn muốn xem cảnh quay được thực hiện bởi Drone rất ấn tượng? Video 5 phút được thực hiện bởi nhóm Onnanocos của Nhật Bản. Nó được quay một lần duy nhất, điều đặc biệt là chiếc Drone này liên tục luồn qua những mục tiêu khá nhỏ được tạo ra.

Drift pilot Katsu FPV cho biết đoạn phim này đã được chụp bằng một chiếc Drone điều khiển từ xa dài 1,6 inch và máy quay SuperCam Mini 80 FPC 80 USD, và đã áp dụng tính năng chống rung.

Dưới đây là video thú vị: