Nhiếp Ảnh - Du Lịch

2 Nhiếp ảnh gia chụp một người mẫu ở một vị trí không hoàn hảo, kết quả sẽ như thế nào?

Nhiếp ảnh gia Jessica Kobeissi đã trở lại với một cuộc thách đấu khác, lần này là tự mình và nhiếp ảnh gia Rachel Gulotta thử nghiệm bằng cách chụp hình ở các địa điểm xấu ở Stockholm, Thụy Điển.

Cả Kobeissi và Gulotta đều đã chọn một địa điểm xấu, cùng một người mẫu và cả hai cố gắng làm tốt nhất có thể.

Kobeissi nói: “Thách thức thực sự sẽ là một cái gì đó không bình thường và làm sao để hình ảnh có kết quả tốt nhất. “Không phải lúc nào cũng chọn được ví trí đẹp để chụp ảnh, và đây là một thử thách tuyệt vời”

Xem thử thách đầy đủ trong video 10 phút ở trên, và xem bạn nghĩ gì về kết quả dưới đây:

Jessica’s Location:

Jessica’s photos:

2 Nhiếp ảnh gia chụp một người mẫu ở một vị trí không hoàn hảo, kết quả sẽ như thế nào?

2 Nhiếp ảnh gia chụp một người mẫu ở một vị trí không hoàn hảo, kết quả sẽ như thế nào?

Rachel’s photos:

2 Nhiếp ảnh gia chụp một người mẫu ở một vị trí không hoàn hảo, kết quả sẽ như thế nào?

2 Nhiếp ảnh gia chụp một người mẫu ở một vị trí không hoàn hảo, kết quả sẽ như thế nào?

Rachel’s Location:

Jessica’s photos:

2 Nhiếp ảnh gia chụp một người mẫu ở một vị trí không hoàn hảo, kết quả sẽ như thế nào?

2 Nhiếp ảnh gia chụp một người mẫu ở một vị trí không hoàn hảo, kết quả sẽ như thế nào?

2 Nhiếp ảnh gia chụp một người mẫu ở một vị trí không hoàn hảo, kết quả sẽ như thế nào?

Rachel’s photos:

2 Nhiếp ảnh gia chụp một người mẫu ở một vị trí không hoàn hảo, kết quả sẽ như thế nào?

2 Nhiếp ảnh gia chụp một người mẫu ở một vị trí không hoàn hảo, kết quả sẽ như thế nào?

Còn bạn, bạn thấy ai chụp tốt hơn, mời comment chia sẻ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button